2016 Loyalty Variants: Standard Versions Available for C-Bills

by Matt Newman in [ Announcements ] on, Jun 20, 2017 7:00 PM UTC 51  comments

2016 Loyalty variants: Standard Versions Now Available for C-Bills
June 20th 2017

CTF-3L                          9,723,953 C-Bills
BJ-2                                3,782,461 C-Bills
STK-3FB                        8,828,752 C-Bills
HBR-F                            13,085,313 C-Bills
SMN-F                            13,769,301 C-Bills
SMN-M                           14,031,721 C-Bills

POPULAR FORUM TOPICS

Was Meint Ihr Zu Neuen Waffen Gut Oder Nicht So Gut
Jul 22, 2017 8:38 AM UTC

Tech Des Tages
Jul 22, 2017 8:13 AM UTC

Обсуждение Новых Патчей.
Jul 22, 2017 7:59 AM UTC

Clan Nova Cat's Campfire
Jul 22, 2017 7:53 AM UTC

Lft: Old Nuke-Sylo 13/atlas Hunters League Player
Jul 22, 2017 7:49 AM UTC

War Chest Event And Sale
Jul 22, 2017 7:47 AM UTC

Обсуждение Новостей
Jul 22, 2017 7:42 AM UTC