Mech Release: Resistance Heroes and Cougar for MC Uziel for C-Bills

by Matt Newman in [ Announcements ] on, Oct 3, 2017 5:00 PM UTC 14  comments

October 3rd Mech Release:
Resistance Heroes and Cougar for MC Uziel for C-Bills

Resistance Heroes - Details
K-9                              - 2250 MC
GRINNER                   - 2625 MC
KATANA KAT            - 2625 MC
FLORENTINE            - 3750 MC
GHILLIE                     - 3750 MC
MJÖLNIR                   - 5250 MC
PARTISAN                 - 5625 MC
SKOKOMISH             - 6000 MC
KNOCKOUT               - 6750 MC
KAIJU                         - 7500 MC


Cougar for MC  - Details
COUGAR COU-PRIME       - 2,500 MC
COUGAR COU-C                - 2,615 MC
COUGAR COU-D                - 2,570 MC
COUGAR COU-E                - 2,625 MC
COUGAR COU-H                - 2,630 MC
BLOOD ADDER                  - 3,285 MC


Uziel for C-Bills  - Details
 UZIEL UZL-3S                  - 7,538,352 C-Bills
 UZIEL UZL-2S                  - 8,046,652 C-Bills
 UZIEL UZL-3P                  - 7,664,277 C-Bills
 UZIEL UZL-5P                  - 8,093,352 C-Bills
 UZIEL UZL-6P                  - 7,349,693 C-Bills


POPULAR FORUM TOPICS

Battle Of Luthien Results
Oct 20, 2017 8:43 AM UTC

CW wird zu Grabe getragen
Oct 20, 2017 8:19 AM UTC

Kurita vs. Smoke Jaguar - Eventbelohnungen nicht ausgeglichen
Oct 20, 2017 8:15 AM UTC

Hot-Fix Scheduled For 19-Oct-2017
Oct 20, 2017 7:54 AM UTC

Tech Des Tages
Oct 20, 2017 6:42 AM UTC

Interested In Making A New Diamond Shark Unit?
Oct 20, 2017 6:39 AM UTC

4K At 1080P And Weird Issues
Oct 20, 2017 6:39 AM UTC