MECH RELEASE: HELLFIRE FOR C-BILLS AND THE VULCAN FOR MC

by Matt Newman in [ Announcements ] on, Jan 8, 2019 11:00 PM UTC 12  comments

MECH RELEASE
HELLFIRE FOR C-BILLS AND THE VULCAN FOR MC

HELLFIRE FOR C-BILLS

HELLFIRE HLF-1                  5953876  C-BILLS
HELLFIRE HLF-2                  9464169  C-BILLS
HELLFIRE HLF-A                  8247372  C-BILLS
HELLFIRE HLF-B                  9527515  C-BILLS
HELLFIRE HLF-C                  9373475  C-BILLS


VULCAN FOR MC

VULCAN VL-2T                        1300 MC
VULCAN VL-5T                        1350 MC
VULCAN VT-5M                       1405 MC
VULCAN VT-5S                        2455 MC
VULCAN VT-6M                       2505 MC
VULCAN BLOODLUST            3000 MC

POPULAR FORUM TOPICS

Battletech От Herebrained Schemes
Jun 26, 2019 12:42 PM UTC

Solar Powered Sale
Jun 26, 2019 12:16 PM UTC

Weekend Warrior Event
Jun 26, 2019 10:32 AM UTC

Der Große Vorschlags-Thread
Jun 26, 2019 9:33 AM UTC

Urbanmech Arrives On The Battlefield!
Jun 25, 2019 10:16 PM UTC

Patch Notes - 1.4.211.0 - 18-Jun-2019
Jun 25, 2019 12:27 PM UTC

Tau-1V Taurus - Mess With The Bull, Get The Horns
Jun 25, 2019 9:52 AM UTC