Mech Release New Mechs for MC and for C-Bills

by Matt Newman in [ Announcements ] on, Jun 5, 2019 4:00 PM UTC 26  commentsMech Release - New Mechs available for MC and C-Bills


HATAMOTO and CHARGER for C-BILLS

HATAMOTO-CHI HTM-27T         7,370,852 C-Bills

HATAMOTO-KU HTM-27W         7,051,352 C-Bills

HATAMOTO-CHI HTM-28TR     8,668,152 C-Bills

CHARGER CGR-1A1                    6,513,556 C-Bills

CHARGER CGR-1A5                     7,041,976 C-Bills

CHARGER CGR-3K                   12,564,900 C-BillsWARHAMMER IIC for MC

WARHAMMER IIC WHM-IIC                3270 MC

WARHAMMER IIC WHM-IIC-2           3350 MC

WARHAMMER IIC WHM-IIC-3             3165 MC

WARHAMMER IIC WHM-IIC-4            3315 MC

WARHAMMER IIC WHM-IIC-10          3290 MC

WARHAMMER IIC MAUL                     6000 MC

WARHAMMER IIC BLUDGEON           6000 MC

POPULAR FORUM TOPICS

Обсуждение Новостей
Jun 4, 2020 8:59 AM UTC

Staycation Event
Jun 4, 2020 8:35 AM UTC

Combined Queues - Final Discoveries
Jun 4, 2020 8:32 AM UTC

Халява
Jun 4, 2020 6:51 AM UTC

Group Queue 8 Vs 8
Jun 4, 2020 4:40 AM UTC

Mechwarrior 5 Mercs Machinima Test
Jun 4, 2020 1:24 AM UTC

Mountain Of Battletech Models
Jun 4, 2020 12:42 AM UTC